MÔ HÌNH HỆ XƯƠNG NGƯỜI 85CM

  • Mô hình giải phẫu hệ xương người 85cm được thiết kế giống bộ xương người thật với đầy đủ chi tiết, có thể tháo rời, thích hợp cho việc giảng dạy và học tập môn giải phẫu
  • 650.000 VNĐ

Mô hình giải phẫu hệ xương người 85cm được thiết kế giống bộ xương người thật với đầy đủ chi tiết giải phẫu, đặc biệt có thể tháo rời, thích hợp cho việc giảng dạy và học tập môn giải phẫu

mô hình xương 85 cm

 

 mô hình xương  

 mô hình xương để bàn

 

mô hình xương y khoa

 

mô hình xương để bàn

 

Mô hình xương trưng bày

 

mô hình xương phòng khám

 

mô hình xương người chi tiết

 

mô hình xương toàn thân

 

XEM THÊM:

Mô hình giải phẫu

Giải phẫu hệ xương