MÔ HÌNH THỰC HÀNH KHÂU TẦNG SINH MÔN

  • Mô hình là cấu trúc giải phẫu đáy chậu chính. Phần đáy chậu được làm bằng vật liệu tạo bọt latex mô phỏng.
  • 3.500.000 VNĐ

MÔ HÌNH THỰC HÀNH KHÂU TẦNG SINH MÔN

*Các tính năng chính: 
 1. Mô hình là cấu trúc giải phẫu đáy chậu chính. Phần đáy chậu được làm bằng vật liệu tạo bọt latex mô phỏng. Cơ bên trong được làm bằng nhựa. Toàn bộ đáy chậu được cố định bằng tủ nhựa bên ngoài và có thể tháo rời. 
2, có thể thực hiện một loạt các thực hành rạch vết mổ. 
3, có thể được thực hành khâu sau khi rạch tầng sinh môn. 
4. Thiết bị ở mặt sau của mô hình có một mức độ căng thẳng điều chỉnh vết mổ sau khi rạch tầng sinh môn.

-Tỉ lệ 1:1 so với thực tế. Trọng lượng ~ 2000g