Mô hình giải phẫu thần kinh, mạch máu nửa người

  • ■ Mô hình được đặt trên đế và cho thấy các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh chính của cơ thể.

    ■  Kích thước: chiều cao 100cm, rộng 40cm, dày 20cm. Trọng lượng 1kg

    ■  Chất liệu: nguyên liệu nhựa PVC nhập khẩu, sơn nhập khẩu, phù hợp với màu sắc máy tính, sơn cao cấp.
  • 35.000.000 VNĐ

Tính năng:

■ Mô hình được đặt trên đế và cho thấy các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh chính của cơ thể.


■  Kích thước: chiều cao 100cm, rộng 40cm, dày 20cm. Trọng lượng 1kg


■  Chất liệu: nguyên liệu nhựa PVC nhập khẩu, sơn nhập khẩu, phù hợp với màu sắc máy tính, sơn cao cấp.