Mô hình giải phẫu hộp sọ và não người

  • Mô hình bao gồm một mô hình hộp sọ ba phần và một mô hình não tám phần.

    Nó có thể được tháo rời thành hộp sọ, nền sọ

    Mô hình não bao gồm tám thành phần: bán cầu đại não, tiểu não, não thất và trụ não.
  • 1.100.000 VNĐ

Mô hình hộ sọ người và não bóc tách được các chi tiết thích hợp cho việc giảng dạy và học tập môn giải phẫu ở các trường đại học, cao đẳng y. Mô hình cũng có thể dùng để trưng bày trong các khoa khám bệnh hay các phòng khám.

mô hình hộp sọ và não người

 

Mô hình hộp sọ người

 mặt sau mô hình xương sọ người

 mặt trước mô hình xương sọ người

 Mô hình não người

 mô hình não người bóc tách

 mô hình giải phẫu não người

XEM THÊM:

Mô hình giải phẫu

Giải phẫu hệ xương