Mô hình đốt sống bình thường và bệnh lý

  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • Mô hình giải phẫu đốt sống bình thường và đốt sống bệnh lý thể hiện rõ:

    - Đốt sống bình thường: không bị lún sẹp, nhân nhày nằm ở chính giữa

    - Đốt sống bệnh lý: thân đốt sống bị lún sẹp, Đĩa đệm bị phồng và thoát vị nhân nhày
  • 950.000 VNĐ

Mô hình đốt sống bình thường và bênh lý

Mô hình giải phẫu đốt sống bình thường và đốt sống bệnh lý thể hiện rõ:

- Đốt sống bình thường: không bị lún sẹp, nhân nhày nằm ở chính giữa

- Đốt sống bệnh lý: thân đốt sống bị lún sẹp, Đĩa đệm bị phồng và thoát vị nhân nhày